Välkommen till Strålsäkerhetsmyndighetens e-tjänst för anmälan

Denna e-tjänst fungerar för tillfället endast för anmälan av:
 • Odontologisk röntgendiagnostik
 • Smådjursveterinärer
 • Yrkesmässig handel
 • Radon
 • Naturligt förekommande radioaktiva material (NORM)
Mer information om anmälningsplikt och blanketter till övriga anmälningspliktiga verksamheter finns på

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan
Inga säkerhetskyddsklassificerade uppgifter (SFS 2018:585) får anges i e-tjänsten. Om anmälan gäller uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet kontakta Strålsäkerhetsmyndigheten.
E-tjänsten ska inte användas av personer med skyddad identitet. Om du har skyddad identitet och ska göra en anmälan kontakta Strålsäkerhetsmyndigheten på telefonnumret 08-799 40 17 eller skicka epost till .

För att genomföra din anmälan behöver du bland annat ha tillgång till följande uppgifter:

 • fakturauppgifter och fakturareferens
 • adressuppgifter
 • information om verksamheten som har betydelse ur strålskyddssynpunkt
 • kontaktuppgifter till verksamhetsutövaren

En anmälan, och eventuella bilagor till anmälan, blir allmänna handlingar i och med att handlingarna kommer in till Strålsäkerhetsmyndigheten. Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av handlingarna om uppgifterna inte ska hållas hemliga enligt offentlighets- och sekretesslagen.

E-tjänsten fungerar på följande sätt:
 1. Behörig anmälare loggar in med e-legitimation
 2. Behörig anmälare fyller i efterfrågade uppgifter
 3. Behörig anmälare skickar in anmälan (det finns ingen möjlighet att spara en påbörjad anmälan) genom att bekräfta med sin e-legitimation
 4. Ett kvitto med anmälnings-ID visas
 5. En bekräftelse av anmälan (med samtliga uppgifter som anmälan innehåller) skickas som en okrypterad pdf-fil bifogad till e-post till den adress anmälaren angett
 6. Faktura skickas elektroniskt eller per post enligt det val som anmälaren gjort

För att genomföra och hantera en anmälan i e-tjänsten behöver du vara firmatecknare eller ha en fullmakt utfärdad av firmatecknaren för att företräda verksamheten ha BankID som du loggar in med.

Om du saknar BankID eller vill testa ditt BankID, så följer du anvisningarna på

Om du saknar BankIDs och inte har möjlighet att skaffa det, kontakta Stålsäkerhetsmyndigheten på telefonnumret 08 799 4017 eller skicka e-post till

För att verifiera att du är behörig att göra en anmälan görs kontroll mot Bolagsverket, SCB, Skatteverket eller de fullmakter som sedan tidigare har lämnats.

Firmatecknare och vissa fullmaktshavare kan genom att utfärda fullmakt ge ytterligare personer behörighet att hantera anmälan. En sådan fullmakt innebär att personen kan se samtliga anmälningar från aktuell organisation. Denna tjänst hanteras av

Strålsäkerhetsmyndighetens e-tjänst med elektronisk identifiering kräver ett svenskt personnummer eller svenskt samordningsnummer, vilket innebär att internationella elektroniska identifieringar inte kan användas i dagsläget.

In order to use the Swedish Radiation Safety Authority digital services, you need an e-identification which validates a Swedish personal identity number or a Swedish coordination number. At this time, no international e-identifications can be used to do this validation.

Kontakt

Postadress
Strålsäkerhetsmyndigheten
171 16 Stockholm

Telefon
08-799 40 17
Telefontid: 08.00-11.00 och mellan 11.30-14.30 och 15.00-16.30 måndag till fredag.

Besöksadress
Solna Strandväg 96, Solna
Köpmangatan 18, Katrineholm

Webbläsarstöd
Internet Explorer 11+, Edge 14+, Chrome 60+ och Firefox 55+