Tillgänglighetsredogörelse

Det här är Strålsäkerhetsmyndighetens e-tjänst för anmälan. Denna sida beskriver hur e-tjänsten uppfyller krav enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Delar av e-tjänsten är inte helt tillgängliga

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från e-tjänsten, som inte är tillgängligt för dig och som är undantaget från lagens tillämpningsområden, kan du meddela oss.

registrator@ssm.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet (digg.se), öppnas i nytt fönster.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Vi beskriver innehåll inom olika kategorier, vilket inte är helt tillgängligt.

Problem vid användning utan syn

På vissa sidor får användare med uppläsande hjälpmedel, ingen information om att en länk öppnas i nytt fönster. På andra sidor får användare inte felmeddelanden upplästa direkt efter att de försökt skicka ett formulär.

Problem vid användning med nedsatt syn

Vi har stängt av automatisk komplettering i vissa inmatningsfält, där t.ex. e-postadresser behöver repeteras rätt.

Problem vid användning med kognitiva svårigheter

Vi har funktioner och termer som inte förklaras i en ordlista, som är tänkt att endast ses av användare med fullmakt och lämplig utbildning.

Tredjepartsprodukter

Den single-sign on funktion som loggar in användaren med e-identitet har vi inte full möjlighet att anpassa till alla tillgänglighetskrav just nu.

Dokument

De flesta dokumenten i e-tjänsten är dokument som användaren själv laddar upp, där Strålsäkerhetsmyndigheten inte har möjlighet att göra dem mer tillgängliga är källmaterialet. Handläggarna som tar emot dokumenten har egna vyer som får prioriterade tillgänglighetsåtgärder för att underlätta handläggningsarbetet.

Oskäligt betungande anpassning

Strålsäkerhetsmyndigheten åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Det finns e-postmeddelanden och dokumentmallar som skapas automatiskt av våra system och som inte är fullt tillgängliga. Det beror på att vi har många äldre system som är svåra att rätta. Vi har inte resurser (tillgängliga personer med sällsynt kompetens), för att åtgärda alla system. Om vi skulle behöva bygga om alla interna system samtidigt, skulle det bli oskäligt dyrt och betungande. Det skulle troligen orsaka stopp i våra tjänster, vilket skulle göra det ännu mer otillgängligt.

Vi kan åtgärda bristerna i takt med att vi byter ut de gamla datormiljöerna mot modernare system.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Lista med dokument som vi publicerat eller skickat ut före 23 september 2018 som saknar korrekt uppmärkning:

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av e-tjänsten för anmälan.

Den senaste bedömningen gjordes den 23 januari 2024.